De septic tank en de dode kip

Veel vragen aan de IBAhelpdesk gaan over de septic tank en dat levert soms mooie verhalen op, een fragment:

 

Goedemiddag, met de IBAhelpdesk.

 

Ja, hallo. Ik heb laatst gebeld over problemen met onze septic tank. Het water wou toen niet weg en alles stonk verschrikkelijk in en om het huis.

 

Bedoeld u ons gesprek van vier dagen geleden?

 

Ja, over de tank waar de laatste vijf jaar geen slib meer was uitgehaald. Nou, hij zat helemaal vol. Ze hebben alle drie de kamers leeggehaald.  Daarna hebben ze  alle leidingen nog even doorgespoten.

Maar het stinkt nog steeds in huis. Nou heb ik weleens gehoord dat je een dode kip in de septic tank moet gooien om hem weer te laten werken. Klopt dat?

 

Het verhaal van de dode kip in de septic tank is een onzin verhaal, een broodje aap, zeggen ze ook weleens. Het zou de vergisting in de tank op gang helpen, maar bij de Nederlandse bodemtemperaturen vindt er in de septic tank geen vergisting plaats.

Het stankprobleem wat u nu heeft kan een paar oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat sifons leeg zijn gezogen of dat inlaatpijp van de septic tank, als die er is, is los geraakt door de werkzaamheden.

De grond rond de septic tank kan het nog even stinken omdat daar natuurlijk afvalwater in is gelekt.

 

Oh, wat ben ik blij dat u dat zegt. Dan gaan we daar naar kijken.

We hadden namelijk al een dode kip in de septic tank gedaan. Ik was alleen bang dat het bleef stinken omdat ik hem eerst had moeten ontdooien!

 

 

 

Geert Bril

 

Jammer en onnodig duur

Veel gemeenten moeten zich de komende jaren in allerlei bochten wringen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Grote veranderslagen zijn ingezet waarbij de financiële consequenties moeilijk zijn te overzien. Daarnaast ligt er de bodem nog een erfenis uit het eind van de vorige eeuw: het drukriool. In de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben veel gemeenten met gebruikmaking van de ‘verfijningsregeling’ vele strengen drukriool aangelegd. Na vijfentwintig jaar zijn deze strengen aan vervanging toe. De hamvraag is klakkeloos vernieuwen of ook alternatieven in beschouwing nemen.

Meerdere alternatieven, …
Gelukkig zijn er sinds de jaren ’80 meerdere alternatieven voorhanden. Er is al 12 jaar ervaring met verschillende systemen voor de Individuele Behandeling van (huishoudelijk)Afvalwater (kortweg IBA-systemen) en al meer dan 8 jaar met het vergisten van huishoudelijk afvalwater op wijkniveau. Uit onderzoek blijkt zelfs dat IBA-systemen, door de bank genomen, goedkoper zijn mechanische riolering (drukriolering).

Dus kansen…
Bij de sanering van het buitengebied (2000-2005) was er nog weinig ervaring met IBA-systemen, daarom was het verleidelijk om de oude vertrouwde route van de (druk)riolering te kiezen. Nu er meer duurzame en een goedkopere alternatieven zijn ligt deze keuze minder voor de hand.

Gemeenteraden kritischer…
Met de dualisering van het gemeentebestuur past het de gemeenteraad om veel kritischer te zijn naar de voorstellen van het ambtelijk apparaat. Dat geldt niet alleen voor de veranderingen in het Sociale Domein (de 3 D’s) maar ook voor andere (dure) vervangingen.
Het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) is een technisch document waar grote sommen geld in omgaan. Omdat er technisch meer mogelijk is en er al voldoende ervaring met deze nieuwe technieken is opgedaan, loont het om alternatieven nader uit te laten zoeken.

Want klakkeloos doorgaan op de oude voet, kan jammer zijn en onnodig duur…

 

Geert Bril