Kennismaking met IBA

Mini-zuiveringen worden vaak afgekort met de term IBA. 

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Afvalwater wordt in Nederland meestal niet individueel behandeld maar gemengd (communaal), het wordt verzameld en verplaatst in het riool en het riool is verbonden met een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap.

 

Nederland heeft het goed geregeld, van de 6,2 miljoen huishoudens zijn er ruim 6 miljoen verbonden aan het riool. Er ligt zo´n 95.000 km riool en er zijn ruim 370 RWZI´s. In het jaar 2000 waren nog 160.000 percelen niet aangesloten op het riool. Deze percelen moest eigenlijk vóór 2005 al gesaneerd worden. Begin 2014 waren er nog circa 21.000 over.

Het grootste deel van deze saneringen heeft toch nog een rioolaansluiting gekregen, op naar schatting 23.000 percelen werd een IBA systeem of septic tank geplaatst. De laatste saneringen zullen zeker tot na 2020 doorlopen.

 

Volgens het wettelijk kader mag er vanaf 1 januari 2005 niet meer ongezuiverd geloosd worden. Het wettelijk kader is in 2012 veranderd door het nieuwe Besluit lozing afvalwater huishoudens (voor particuliere huishoudens), het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing buiten inrichtingen (voor overige lozingen). In veel gevallen is een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater de oplossing voor de niet gerioleerde percelen, men noemt dit mini-zuiveringen, IBA systemen of ook wel IBA´s. Met het inwerking treden van het Bouwbesluit (2012) is de keuze voor aansluiten op het riool of het plaatsen van een IBA systeem verruimd.

 

Deze site belicht alle aspecten van de toepassing van IBA.

 

(update Geert Bril, januari 2018)