Jammer en onnodig duur

Veel gemeenten moeten zich de komende jaren in allerlei bochten wringen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Grote veranderslagen zijn ingezet waarbij de financiële consequenties moeilijk zijn te overzien. Daarnaast ligt er de bodem nog een erfenis uit het eind van de vorige eeuw: het drukriool. In de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben veel gemeenten met gebruikmaking van de ‘verfijningsregeling’ vele strengen drukriool aangelegd. Na vijfentwintig jaar zijn deze strengen aan vervanging toe. De hamvraag is klakkeloos vernieuwen of ook alternatieven in beschouwing nemen.

Meerdere alternatieven, …
Gelukkig zijn er sinds de jaren ’80 meerdere alternatieven voorhanden. Er is al 12 jaar ervaring met verschillende systemen voor de Individuele Behandeling van (huishoudelijk)Afvalwater (kortweg IBA-systemen) en al meer dan 8 jaar met het vergisten van huishoudelijk afvalwater op wijkniveau. Uit onderzoek blijkt zelfs dat IBA-systemen, door de bank genomen, goedkoper zijn mechanische riolering (drukriolering).

Dus kansen…
Bij de sanering van het buitengebied (2000-2005) was er nog weinig ervaring met IBA-systemen, daarom was het verleidelijk om de oude vertrouwde route van de (druk)riolering te kiezen. Nu er meer duurzame en een goedkopere alternatieven zijn ligt deze keuze minder voor de hand.

Gemeenteraden kritischer…
Met de dualisering van het gemeentebestuur past het de gemeenteraad om veel kritischer te zijn naar de voorstellen van het ambtelijk apparaat. Dat geldt niet alleen voor de veranderingen in het Sociale Domein (de 3 D’s) maar ook voor andere (dure) vervangingen.
Het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) is een technisch document waar grote sommen geld in omgaan. Omdat er technisch meer mogelijk is en er al voldoende ervaring met deze nieuwe technieken is opgedaan, loont het om alternatieven nader uit te laten zoeken.

Want klakkeloos doorgaan op de oude voet, kan jammer zijn en onnodig duur…

 

Geert Bril