Testritje

Deze week werd via de website van de IBAhelpdesk de vraag gesteld of ik onderzoeks- rapporten van een IBA-systemen op zou kunnen sturen. In eerste instantie een vreemde vraag want de uitkomsten van onderzoeken worden meestal gerapporteerd aan de opdrachtgever en de IBAhelpdesk is geen opdrachtgever voor dergelijk onderzoek. Maar in tweede instantie is de vraag zo gek nog niet.

In tweede instantie
Bij nadere beschouwing spreek uit deze vraag een informatiebehoefte die logisch is. Bij de aanschaf van een IBA-systeem heb je als consument slechts twee bronnen: de fabrikant en het CE-etiket. Het vertrouwen in de fabrikant kan zeer groot zijn maar in ons achterhoofd weten we ook dat hij systemen moet verkopen. Het CE-etiket geeft ons wel onafhankelijke informatie maar is wel uiterst summier. De prestaties van het systeem worden in gemiddelden over de gehele testperiode gegeven. Dat is net alsof op een auto een etiket staat dat hij gemiddeld 60 kilometer per uur rijdt.

Gemiddeld
Wat je als koper graag zou willen weten is dat het systeem onder alle omstandigheden deze gemiddelde waarden heeft gehaald. Want iedere scholier weet dat als je de eerste helft slechte cijfers haalt, je dat met goede cijfers in de tweede helft kunt ophalen en toch overgaat met gemiddeld een voldoende.

Testritje
Een beetje meer informatie zou er uit kunnen bestaan dat je de testperiode in vieren deelt en voor elk deel het gemiddelde geeft van de behaalde prestaties.
Van een auto wil je ook weten of en hoe hij de 120 kilometer per uur haalt.

Maar een testritje met een IBA, dat is lastig.

Geert Bril