Nota’s en wetteksten

Het wettelijk kader

Het wettelijk kader voor het gebruik van Individuele Behandeling van Afvalwater wordt bepaald door drie aspecten. Dit zijn: De Wet Gemeentelijke Watertaken, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Regeling lozing afvalwater huishoudens.

 

Voor de nota’s en wetteksten vindt u hieronder de bijbehorende links: