Onderhoud

Elk apparaat heeft onderhoud nodig. Een mini-zuivering is geen uitzondering op deze regel..

Maar wat houdt goed onderhoud in…

 

Het onderhoud bestaat uit het jaarlijks (of vaker) inspecteren van de mini-zuivering en indien nodig het repareren van onderdelen van het systeem om het zuiveringsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. En IBA produceert schoon water en bacteriën (slib), daarbij blijft bezinksel achter en het af te voeren slib. 

Het bezinksel en de slib moeten worden afgevoerd naar bijvoorbeeld een centrale slibontwatering van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

De lozer is in principe zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Het bevoegd gezag moet hier wel op toezien. 

Voor het onderhoud van IBA´s in beheer van de gemeente in het kader van de gemeentelijke zorgplicht is de gemeente verantwoordelijk. De voorwaarden waar deze gemeentelijke voorzieningen aan moeten voldoen staan in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).