Ontwikkeling van een intelligente sturing..

…voor decentrale zuiveringen

 

De twee belangrijkste aandachtspunten bij decentrale zuiveringen zijn het onderhoud en de aansturing van het zuiveringsproces. Over het onderhoud heb ik al diverse stukken geschreven (de website van de IBAhelpdesk onder ‘Blog’).

In dit artikel ga ik het hebben over een nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de aansturing van het zuiveringsproces bij beluchte IBA-systemen.

 

Hoe werkt het ook alweer

Bij het testen van IBA-systemen worden verschillende situatie binnen een huishouden nagebootst. Het systeem wordt onderworpen aan simulaties voor bad (200 liter), vakantie, over- en onderbelasting (resp. 150% en 50% van het dagelijkse voedingspatroon). Het IBA-systeem is relatief klein, dus de schommelingen in de aanvoer van het afvalwater zijn relatief groot.

Bij een rioolwaterzuivering wordt de hoeveelheid afvalwater en de vuilvracht (de hoeveelheid verontreiniging) door de vele huishoudens enigszins gemiddeld.  Bovendien wordt het zuiveringsproces in de gaten gehouden en wordt er ingegrepen door regelsystemen of een procestechnoloog als dat nodig is. Bij een zwaardere belasting wordt extra lucht (zuurstof) toegediend en bij afvalwater met een lichtere vuilvracht wordt minder toegediend.

Bij de beluchte IBA-systemen is het systeem vaak ingeregeld op één stand. Eenmaal ingeregeld geeft deze methode doorgaans voldoende gezuiverd afvalwater, dat aan de gestelde eisen voldoet. De apparatuur om het inkomende afvalwater te meten en daarop de aansturing te regelen zijn  te groot, te duur en moeten te vaak  onderhouden worden (lees: regelmatig gekalibreerd) om ingezet te kunnen worden bij beluchte IBA systemen. De momenten dat, om wat voor reden dan ook, een IBA systeem onvoldoende goede zuivering kan leveren, moesten daarom voor lief worden genomen. Ook grote zuiveringen werken niet altijd optimaal.

 

Maar het kan natuurlijk…

Nieuwe ontwikkelingen in de sensor- en regeltechniek zorgen ervoor dat meet- en regelapparatuur veel kleiner uitgevoerd kunnen worden.

AkaNova en Aquacolor gaan hiermee samen aan de slag. Het doel is een intelligente aansturing te ontwikkelen voor beluchte IBA-systemen (decentrale zuiveringen), zodanig dat  de aansturing van het zuiveringsproces dynamisch wordt.

De ervaring van Aquacolor met het detecteren van verontreinigingen in water en de ervaring van AkaNova met decentrale zuiveringen komen in dit ambitieuze én innovatieve project mooi samen (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en SNN ondersteunen dit project).

 

..altijd beter.

Het zwaartepunt ligt hierbij op de ontwikkeling van geschikte, robuuste, onderhouds-vriendelijke en betaalbare sensoren. De sensoren gaan de hoeveelheid inkomend afvalwater (influent) en de verontreinigingsgraad van het afvalwater meten.
De volgende klus is om deze informatie om te zetten naar een beter afgestemde aansturing van het zuiveringsproces. De rekenkracht moet slim, flexibel, robuust en betaalbaar zijn.
De belangrijkste aangrijpingspunten voor sturing zijn de hoeveelheid lucht voor de beluchting en de verblijftijd van het afvalwater over de verschillende compartimenten van een systeem. Op deze manier kan de capaciteit van het IBA systeem veel beter worden benut, waardoor het afvalwater beter kan worden gezuiverd dan met de ‘één-stand-ingeregelde-methode’.

 

Geert Bril