Publicaties

De publicaties op deze pagina kunnen voor u interessant zijn. Klik op de titel om de publicatie
te kunnen lezen:

Deze meest recente rapporten geven inzicht in de stand van zaken met betrekking tot druk- en vacuümriool en IBA. Zaken als de aanpak van beheer en onderhoud,  kosten (indicatief) en tevredenheid van bewoners over het gebruik zijn hierin beschreven:

‘Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen’ (2014), STOWA en RIONED.

‘Feitenonderzoek mechanische riolering’ (2014), STOWA, RIONED en Grontmij.

 

Geschiedenis

Een belangrijke publicatie is de Individuele behandeling van Afvalwater uit 1999. Dit rapport legde de basis voor de introductie van IBA in Nederland.

Helofytenfilters zijn bijzondere IBA systemen. Ze worden ook wel gebruikt voor het “polishen” of nazuiveren van afvalwater. Stowa publiceren een Helofyten stowa rapport over fosfaatverwijdering met een helofytenfilter.

Het aanleggen van een helofytenfilter werd eind jaren negentig beschreven in de Handleiding Helofyten – IBA  door KIWA.

Op 7 juni 2012 verzorgde Frans Debets een lezing op de Riolering beurs in Utrecht. U kunt hier de  Presentatie 7 juni 2012 vinden!

Het bedrijf Aquario onderhoudt IBA systemen. Deze tekst van hun website geeft een compacte beschrijving van IBA.

Waterschap Reest en Wieden heeft een filmpje gemaakt over de werking van een IBA-systeem en een helofytenfilter. Voor meer informatie klikt u hier!

Velddag IBA 13 november 2012 te Sneek was een groot succes! De lezingen kunt u hier terugvinden:
‘IBA’s in de tijd’ door Frans Debets, Debets bv.
Het gegarandeerd verbeteren van IBA. Feit of fictie?  door Jan Broos, IBA Kenniscentrum Nederland (IKN)
Door onderhoud ken je de IBA door Theo Smit, Aquario Watermanagement bv

 

Tijdens de Studiedag ´Rietveldfilters in de praktijk´ op 4 oktober 2012 zijn de volgende interessante lezingen gehouden (klik op de titels voor de presentaties):

Toepassing van rietveldfilters, plannen en kansen door Frans Debets, Debets bv
Andere toepassingen van rietveldfilters door Johan Blom, Tauw bv
Rietveldfilter in het Waterpark Het Lankheet door Eric Brinckmann
Analyse cijfers Rietveldfilter Green meets Hotel Erica door Tinus Vos, Brinkvos water bv

In aansluiting op bovengenoemde studiedag zijn onderstaande documenten ook interessant:
De Rieteconomie (InnovatieNetwerk)
Fosfaatverwijdering zonder chemicaliën (artikel H2O)
Handboek groene waterzuivering (Van Hall Larenstein)
Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen (STOWA)