Huis kopen in het buitengebied?

Let dan hierop:

Er worden de laatste tijd weer veel huizen verkocht. Bij het kopen van een huis heb je natuurlijk je wensenlijstje klaar. Veelal samen wordt geplust en gemind, gewikt en gewogen, wat het mooiste huis is dat bij jullie past. Er komen dan zoveel (nieuwe) zaken op je af, dat het al of niet aangesloten zijn op de riolering vaak wordt vergeten.

 

Telefoontjes IBA Helpdesk

De laatste tijd krijg ik veel telefoontjes van potentiële kopers over huizen in het buitengebied. Tot mijn grote verbazing hoor ik situaties beschreven worden die al meer dan 10 jaar verboden zijn!

Namelijk situaties met een ouderwetse beerput voor de toiletspoelingen en loospijp(en) die het overige huishoudelijk afvalwater (keuken, badkamer, enz.) op de sloot lozen.

Huidige bewoners beweren dan bij hoog en laag ‘dat dit mag’ of ‘dat zij nooit een schrijven hebben gehad dat het anders moest’ of ‘dat deze situatie gedoogd wordt’. Wees alert.

 

Voorgelogen of verborgen gebrek?

 

In de stad of buiten af

Bij huizen in de bebouwde kom of daar dichtbij gaat dat vaak wel goed. Daar zijn huizen over het algemeen aangesloten op de riolering. In het buitengebied zijn er echter meer mogelijke oplossingen.

Deze oplossingen zijn gelijkwaardig aan een aansluiting op het riool maar, je moet wel rekening houden met  deze andere manier van huishoudelijk afvalwater behandeling.

Mogelijkheden

De twee meest gebruikte oplossingen zijn:

  • Drukriolering
    Bij deze oplossing is het goed om te weten welk gedeelte van de aansluiting onder het eigen beheer valt en vanaf welk punt de gemeente verantwoordelijk is voor de leiding en het afvoeren van het afvalwater. Voor dit eigen gedeelte van de aansluiting is de eigenaar/bewoner verantwoordelijk. Het onderhoud en eventuele storingen zijn dan voor eigen rekening. Eventuele pompen en putten in de eigen leiding vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/bewoner. Stelt u op de hoogte van hun aanwezigheid en de locatie(s), zodat u ze kunt (laten) inspecteren.
  • Minizuivering of IBA-systeem
    Bij deze oplossing wordt het water ter plekke behandeld. De septic tank en minizuivering klasse II t/m IIIB vallen hieronder. Net als (druk)riolering hebben deze systemen jaarlijks onderhoud nodig om goed te (kunnen blijven) functioneren.
    De hamvraag is ook hier: ‘Wie is de eigenaar van het systeem?’.
    De eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud en t.z.t. voor de vervanging. Sommige gemeenten zijn eigenaar van de minizuiveringen in het buitengebied. Het onderhoud is dan bij het waterschap of een derde partij ondergebracht (zie blog 992 en blog 996).

Zo hoort het geregeld te zijn.

Ik ben geen jurist, maar de afspraken die in bovenstaande situaties zijn gemaakt, zouden heel goed onder het kopje ‘erfdienstbaarheden’ in de koopakte kunnen vallen.

 

Het frappante is dat verkopend
makelaars niet weten wat
de wettelijke verplichtingen zijn.

 

Voor elke andere oplossing is een logische verklaring en een brief van het waterschap of gemeente dat zij akkoord zijn gegaan met de afwijkende oplossing.

Succes met uw aankoop.

Geert Bril