Staken doet leren

Voor de klas uitleg over (mini-)waterzuivering

Stakingen in het onderwijs, zoals op 15 maart j.l., brengen de ouders soms in de problemen. Daarom hebben ze bij pcbs De Librije in Gorredijk voor een heel andere aanpak gekozen:
op de stakingsdag staan er ouders voor de klas.

Er waren zelfs meer aanmeldingen, dan er plaats was, aldus directeur Tseard Kuperus.

Groep 8 krijgt deze morgen les van waterzuiveringsspecialist en vader Jan-Boele de Jong (Afmitech). “Ik maak poepwater schoon”, legt hij uit aan de hand van een echt toilet met een bijna echte drol. “Bij de zuivering van afvalwater worden bacteriën gebruikt. Als een packman eten die de poep op.” Beeldend vertelt hij over de hele waterkringloop: van vies naar schoon, van oppervlaktewater naar regendrup. “Al dat water moeten we met z’n allen een beetje schoonhouden.” Water zuiveren kun je met bacteriën doen, legt hij uit, maar ook met filters. Genoeg gepraat..

…de groep 8-ers van meester Joop van der Velde gaan zelf aan de slag met het bouwen van een mini-waterzuiveringsinstallatie met behulp van een plastic fles.

 

Het volledige verslag is te vinden op sa24.