Linken met…

Onderstaande websites geven waardevolle aanvullende informatie:

De adviescommisie water onder voorzitterschap van prins Willem Alexander adviseert over het waterbeleid  www.adviescommissiewater.nl

De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) is opgeheven. Haar rapporten zijn onder meer terug te vinden op de site van de  Rijksoverheid
Infomil informeert burgers en overheden over het milieubeleid via www.infomil.nl

www.Waterforum.net  is de nieuwsite voor water

Overheidsinformatie en wet-en regelgeving zijn goed te vinden op www.overheid.nl

Alles over pompen kunt u vinden op www.pompnl.nl

Rioned is de informatiebron over riolering en alles wat daar mee samenhangt,  www.riool.net
Een standaardwerkje over de Nederlandse riolering is ‘Riool in Cijfers’ van Rioned, het wordt elk jaar bijgewerkt.

De Tweede Kamer is ook online met een uitstekende site: www.tweedekamer.nl

VNG, de vereniging van Nederlandse gemeenten heeft een site met vooral nieuws over beleidsontwikkelingen:   www.vng.nl
Alle 483 gemeenten zijn te bereiken via de site van SDU: www.sdu.nl
De waterschappen zijn te vinden via een centrale site: www.waterschappen.nl

De provincies hebben alle een site: www.fryslan.nl, www.provinciegroningen.nl, www.provincie.drenthe.nl,  www.overijssel.nlwww.flevoland.nl,
www.gelderland.nl, www.provincie-utrecht.nl, www.brabant.nl, www.noord-holland.nl,
www.pzh.nl,  www.zeeland.nl,  www.limburg.nl

Het  IPO heeft een eigen site over de provinciale samenwerking www.ipo.nl